Eskus-klubi on neljä kertaa vuodessa (2 x syksyllä, 2 x keväällä) järjestettävä kokeellinen klubi-ilta, joka koostuu mm. demoesityksistä, valmiista esityksistä, keskusteluista ja musiikista. Konsepti on joustava ja ehdotuksille avoin.

Eskus kutsuu esitystaiteen tekijöitä esiintymään, testaamaan ideoita, keskustelemaan ja viihtymään. Klubi-illat alkavat yleensä demoesityksillä ja keskusteluilla, jatkuvat valmiilla esityksillä ja päättyvät live- tai DJ-musiikkiin.

Demo voi olla raakile tai vain ajatuksenpoikanen, jota haluaa kokeilla yleisön edessä. Alkuillan aikana demot (n. 3 kpl, max 20 min.) ja keskustelut vuorottelevat, jonka jälkeen ohjelma jatkuu muilla esityksillä. Klubit järjestetään Eskuksen aulatiloissa sekä saleissa (pinta-alat noin 80 m2) ja ne toteutetaan kevyesti eli lyhyellä rakennusajalla.

Eskus-klubille voi ehdottaa ohjelmaa ilmoittamalla seuraavat tiedot: Ryhmän/taiteilijan nimi; lyhyt selostus esityksestä/tms.; esityksen kesto; tekniset tarpeet (Eskuksesta löytyy perusäänentoisto, piano, videotykki sekä ständejä); yhteystiedot, nettisivut sekä toivottu ajankohta osallistumiselle.

Hakemukset lähetetään s-postitse osoitteeseen toni.ledentsa(at)eskus.fi ja otsikkokenttään merkintä Eskus-klubi + oma nimi.


//

Eskus-klubi is an experimental event which will be organized four times a year (2 x in the fall, 2 x in the spring). It consists of demo performances, ready performances, discussions and music, among other things. The concept is flexible and open to proposals.

Eskus invites creators of performance and live art to perform, test ideas, discuss and be merry. The club evenings usually start with demo performances and discussions, continue with ready performances and conclude with live or DJ music.

A demo can be a raw version of a performance or just an idea, that one wants to try out in front of an audience. During the early evening, demos (ca. 3, max 20 min. each) take place take place in turns. Then the programme continues with other things, such as performances. The klubis take place in the lounge areas and studios (around 80 m2 each) of Eskus, and are set up lightly, meaning with short construction times.

One can make proposals for Eskus-klubi by providing the following information: name of the group/artist; short description of the performance/thing; duration of performance; technical requirements (Eskus can provide a basic sound system, a piano, a video projector and stands); contact information, website and preferred time for the participation.

Proposals should be sent by e-mail to: toni.ledentsa(at)gmail.com, with subject line as Eskus-klubi + own name.