EXPEDITION: HELSINKI

Urban Exploration and Rescue Mission

La / Sat 2.8. 12:00-19:00
Tukikohta Kiasman etupihalla / Home Base at square in front of Kiasma

Ilmoittautuminen retkikuntiin to 24.7. mennessä Kiasman infoon,p.0294 500 501 tai info(at)kiasma.fi. Osallistumismaksu 15/10€
Enrolling to the expedition until Thu 24 July to Kiasma’s info, tel. 0294 500 501 or
info(at)kiasma.fi. Admission 15/10€

Useita tutkimusretkikuntia lähetettiin muutama vuosi sitten tuntemattomaan Helsinkiin. Yhteyttä näihin retkikuntiin ei ole enää saatu. Nyt käynnistettävän tutkimusretken tavoitteena on selvittää kadonneiden retkikuntien kohtalo, kerätä alueesta tietoa ja työstää tätä aineistoa tulevaa käyttöä varten. Retkikunnat varustetaan viimeisin tekniikoin ja välinein. Tukikohta toimii radioasemana, joka raportoi ja analysoi rohkeiden löytöretkeilijöidemme löydöksiä.

Expedition: Helsinki on tutkimusmatka klassisten löytöretkien hengessä. Osallistumisen tapoja on monia: Retkikuntiin voi liittyä jäseneksi tai kohdata ne kaupungilla - liveradiolähetystä voi seurata netissä tai paikanpäällä tukikohdassa.

Esityskieli: englanti / The language of the expedition is English
Retkikuntien matka ja radiolähetys kestää n. 7h. / The duration of the expedition and live broadcast is about 7 hours.

Tutkimusmatkaa on mahdollista seurata nettiradiossa osoitteessa www.urb.fi/expeditionhelsinki

The expedition is broadcasted live on a net radio www.urb.fi/expeditionhelsinki

Tuotanto / Production: Esitystaiteen Keskus / Performance Center Eskus
Tukijat / Supported by: Koneen säätiö & Goethe institute


TEKIJÄT

Projekti toteutetaan kolmen ryhmän yhdistelmänä. Suomalaiset Toisissa tiloissa, Todellisuuden tutkimuskeskus ja saksalainen Invisible Playground yhdistävät voimansa tuoden toteutukseen erilaiset metodinsa ja lähestymistapansa arkiympäristöön.

Todellisuuden tutkimuskeskus on Helsingissä toimiva esitystaiteen ammattilaisten kollektiivi. Toiminnan lähtökohtana on todellisuuden havainnointi, kyseenalaistaminen ja aktiivinen uudistaminen taiteellisen tutkimuksen ja esityksen keinoin.

www.todellisuus.fi

Toisissa tiloissa on helsinkiläinen esitystaiteen kollektiivi, jonka toiminnan ytimenä ovat erilaiset kollektiiviset ruumiilliset harjoitteet. Harjoitteiden avulla tutkitaan ihmiselle vieraita kokemus- ja olomuotoja, vieraillaan “toisissa tiloissa”.

www.toisissatiloissa.net

Invisible Playground on berliiniläinen esitystaiteen ryhmä, joka suunnittelee paikkasidonnaisia osallistavia tapahtumia. Tapahtumat ovat muodoltaan pelejä, jotka avautuvat ympäröivään maailmaan sen sijaan että sulkisivat sen pois. Näissä peleissä uudistetaan ihmisten välisiä suhteita, muokataan elinympäristöä, ja käytetään modernia tekniikkaa uusin tavoin.

www.invisibleplayground.com

***

Few years ago, several exploration groups were sent to scout the unknown city of Helsinki. We've lost contact with all of them. This expedition aims to discover their fate, to gather information of this territory, and form an analysis for further actions. Its members will be equipped with the latest techniques and instruments. The home base will serve as a live radio station, reporting and analysing the discoveries of our brave explorers.

Helsinki Expedition is a journey in the style of classic explorations. There are many ways to participate: you can take part in the expedition groups, encounter the groups in the city, or follow the live broadcast online, or at the Home Base located in the square in front of Kiasma.

There are many ways to participate: you can take part in the expedition groups (limited amount of places), meet the groups in the city, or listen to the live broadcast.

 

THE CREATORS
The project is realized by three groups: Finnish groups Other Spaces and Reality Research Center, and German-based Invisible Playground. Each brings its own methods into the project, aiming to find new ways of looking at everyday surroundings.

Reality Research Center (Todellisuuden tutkimuskeskus) is a performing arts collective based in Helsinki, Finland. Our works stem from critical perspectives that observe, question and renew our surrounding reality by performative means.

Other Spaces (Toisissa tiloissa) is a Helsinki-based live arts collective inventing and developing collective physical exercises through which people can visit “other spaces”, i.e. enter in contact with the modes of being and experiences that are other-than-human.

Invisible Playground is a Berlin-based performing arts collective making site-specific games. By games we mean events with a view onto the outside world, rather than games that you can escape into. We design playful systems to remix the connections between people, the environments they inhabit, and the technologies they use.