Kalasataman Taidetalkoot on Esitystaiteen keskuksen yhteisötaidehanke, joka toimii vuosina 2014–2019. Hanke toimii rakenteilla olevassa Kalasataman kaupunginosassa – sen asukkaiden, yhteisöjen ja yritysten parissa. Tavoitteena on  kohtaamisien, dialogin ja kaupunginosaidentiteetin rakentaminen sekä konkreettisten, yhteisöllisyyttä lisäävien taidekokemusten luominen. Lisäksi hankkeessa rohkaistaan ihmisiä alueen julkisen tilan yhteisölliseen käyttöön ja luodaan yhteisöllisiä kohtaamispaikkoja. Toiminta on osallistujalähtöistä: taiteilijoiden luotsaamia teoksia määrittää olennaisesti osallistujien kokemukset.

Hanke koostuu työpajoista, keskustelutilaisuuksista, taidekokemuksista ja yhdessä toteutetuista taideteoista sekä kokonaisista yhteisö- ja taideteoksista. Lähtökohtina hankkeessa ovat asukkaiden ja toimijoiden omat kokemukset ja unelmat sekä alueen historia, myytit, arkkitehtuuri, tunnelma, infrastruktuuri ja maantiede.

 

Esitystaiteen Keskuksen yhteisötaidehanke Kalasataman Taidetalkoot on toiminut Kalasatamassa nyt vuoden. Seuraavassa lyhyt kooste vuodesta 2014 ja pikainen katsaus kevääseen 2015. Upeita hetkiä edessä ja takana!

KA:LAB – INSTALLAATIO JA OLOHUONE - Syksy 2014

KA:LAB –projekti rakensi yhteisöllisen kohtaamispaikan ja Kalasatamaaa käsittelevän installaation tyhjään liiketilaan keskelle Kalasatamaa. Teos oli kommentti keskusteluun ihmisen huomioivasta kaupunkirakentamisesta.

Installaatiossa kävijät rakensivat yksin ja ryhmissä alueesta kertovaa karttateosta. Rakennusmateriaaleina olivat puukuutiot, mielikuvat, kokemukset, arkiset tavarat, valokuvat ja värit. Tilassa karttaa ympäröivät asukkaiden haastattelut, viranomaistekstit, valokuvat ja ikkunoista näkyvä rakennustyömaa. Olohuonetila puolestaan oli asukkaiden käytössä tapaamis- ja tapahtumanjärjestämispaikkana. Karttateos on seuraavan kerran koettavissa Uudessa kaupunginmuseossa vuonna 2016.

KATISKA – väliaikaispuiston rakentaminen – Kevät – kesä – syksy 2014. Taidetalkoot oli mukana ideoimassa ja rakentamassa väliaikaista puistoa Kalasatamaan. Projektin sanottiin olevan mahdoton, mutta hyvällä yhteistyöllä puisto lopulta valmistui kuudessa kuukaudessa. Puisto rakennettiin yhdessä Kalasataman asukkaiden ja Kalasatama-liikkeen, SRV:n ja Helsingin kaupungin kanssa.

Ensin puistoa suunniteltiin: tehtiin luonnoksia ja listoja haaveista. Tämän jälkeen selvitettiin byrokratiaa ja yhteistyökumppaneita, jonka jälkeen sateessa ja helteessä maalattiin asfalttia, kiviä ja autonrenkaita, äänestettiin puiston nimestä ja kirjailtiin se puiston aitaan. Rakennusyhtiön ja leikkivälienvalmistaja asensivat liikuntatelineet, puistokalusteet ja valot ja paikallinen yrittäjän tarjosi leluja. Lopuksi juhlittiin yhteistä Katiskaa. Katiska-puisto on ollut kovassa käytössä ja suuren ilon aihe.

KALASATAMA WALK – Syksy 2014 Lokakuussa 2015 järjestettiin ensimmäinen kokemuksellinen kävelykierros, joka vei osallistujat tutkimusretkelle Kalasatamaan auringonlaskun jälkeen: tuulisilla työmailla, hiljaisilla pihoilla ja pimeän sillan alla soivat Kalasataman asukkaiden ja työntekijöiden äänet.

PULLOPOSTIA KALASATAMASTA – Kesä 2014 Pullopostia Kalasatamasta oli tempaus, jossa kerättiin keskeisellä paikalla olevaan aitaan pulloposteja, joiden sisältönä oli aarrekartta. Kartta oli lahja tuntemattomalta tuntemattomalle ja se saattoi esimerkiksi yllyttää seikkailuun tai jakaa jonkin erityisen paikan. Pullopostit jaettiin täysin sattumanvaraisesti tuntemattomille, näiden kukkapenkkeihin, postilaatikoihin tai tuulilaseihin. Pullopostia Kalasatamasta äänestettiin Taide Kaikki Alla –festivaalin mahdottomimmaksi yhteisötaideteokseksi.

TYÖPAJAT, RESIDENSSIT Kalasataman Taidetalkoot järjestää yhteisö- ja kaupunkitaidetyöpajoja ja yhteisötaideresidenssejä. Syksyllä 2014 ja keväällä 2015 Taidetalkoiden residenssivieraana on brittiläinen taiteilija Ange Taggart, joka on tunnettu kohtaamisia, valtarakenteita, valvontaa sekä kaupunkitilan haltuunottoa käsittelevistä töistään.

NÄKYMÄTTÖMIA NAAPUREITA JA KARTTAPALVELUA – Kevät 2015 Taidetalkoissa työskennellään keväällä 2015 ajatustenvaihdon ja kokemuksellisten reittien parissa. Näkymätön Naapuri -projektissa toisilleen tuntemattomat naapurit lähettävät toisilleen postikorteissa tarinoita ja piirroksia arjestaan. Kalasataman Karttapalvelu puolestaan luo erilaisia kokemuksellisia reittejä, jotka perustuvat mielikuviin ja kertomuksiin alueesta. Kalasatamassa ei aina toimi puhelin tai gbs, mutta Taidetalkoiden Karttapalvelun tuo käyttökelpoisia kävelykokemuksia alueelle jo loppukeväästä 2015.

PYYDÄMME PALAUTETTA – Nyt

Kalasataman Taidetalkoot on olemassa, koska on Kalasatama ja kalasatamalaiset. Haluamme kokeilla, luoda, erehtyä, tehdä yhdessä, haastaa itsemme ja muut – ja ennen kaikkea tehdä asioita, joilla on alueella  merkitystä. Siksi kohtaamiset, keskustelut ja palaute on meille kaikki kaikessa.

Mikä jäi vuodesta 2014 mieleen? Missä oli jotakin itua tai ihanaa? Mikä meni mönkään tai mitä ei voinut käsittää? Millaista yhteisö- ja taidetoimintaa sinä haluaisit? Vastaa johonkin näistä tai kertoile vapaasti mitä olet nähnyt, kuullut ja kokenut.

Palautetta voit lähettää sähköpostilla taidetalkoot@gmail.com taikka suoraan taidetalkoiden yhteisötaidekoordinaattoreille: annika.niskanen@eskus.fi ja mikko.niemisto@eskus.fi. Kiitos!

 

Lisätiedot:

Mikko Niemistö
mikko.niemisto(at)eskus.fi
050-365 9038

Annika Niskanen
annika.niskanen(at)eskus.fi
040-749 8434